های فالوور / گروهبندی چند پیج اینستاگرام

گروهبندی چند پیج اینستاگرام


گروهبندی یعنی اینکه شما جند پیج با یک موضوع را برای افزایش فالور به ربات اضافه میکنید و آنها به طور مجزا به تبلیغ پیج اینستاگرام شما میپردازند

گروه بندي اين امکان را به شما ميدهد که چند پيج خاص را که براي افزايش فالوور در ربات اینستاگرام های فالوور اضافه کرده ايد را در يک گروه قرار دهيد
به اين صورت ديگر اين پيج ها علاوه بر اينکه خودشان يک شخص را دو بار فالو نميکنند حتي کساني که هم گروهي هايشان فالو کرده باشند را نيز فالو نميکنند اين ابزار به 2 طريق ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد

با چند پیج یک پیج را هدف قرار دهید


اينکه شما يک هدف را به 5 پيج هم گروه اضافه ميکنيد به اين صورت 5 پيج به صورت همزمان يک پيج را هدف قرار ميدهند و به راحتي تمام فالوورهاي پيج هدف به سرعت 5 برابر قبل فالو ميشوند

بازدهی خود را 2 برابر کنید


و اما مورد استفاده دوم اين ابزار به اين صورت است که شما ميتوانيد صرف نظر از يک هدف خاص به يونيک (يکتا) بودن مخاطبان جدب شده فکر کنيد به اين صورت اين تضمين منطقي مطرح ميشود که اگر شما با يک پيج يک بازدهي تبليغاتي گرفته ايد با اضافه کردن پيج دوم ميزان اين بازدهي دقيقا 2 برابر ميشود چون هيچ اشتراکي بين تبليغات شما توسط 2 پيج وجود ندارد
ایجاد گروه جدید

#پیج اینستاگرام #تبلیغات #تبلیغ #خرید پیج #ربات اینستاگرام #فروش پیج #اینستاگرام #های فالوور
بازگشت به خبرنامه