قیمت ها


خطا در اتصال به درگاه. لطفا مجددا امتحان کنید

3 روز

10,000 تومان

 • دریافت فالوور واقعی نامحدود
 • فالوورهای کاملا ایرانی
 • پست اتوماتیک نامحدود
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • پنل تنظیمات پیشرفته
 • هدف گذاری دلخواه
 • آمار پیشرفته لحظه ای

1 هفته

15,000 تومان

 • دریافت فالوور واقعی نامحدود
 • فالوورهای کاملا ایرانی
 • پست اتوماتیک نامحدود
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • پنل تنظیمات پیشرفته
 • هدف گذاری دلخواه
 • آمار پیشرفته لحظه ای

1 ماه

50,000 تومان

 • دریافت فالوور واقعی نامحدود
 • فالوورهای کاملا ایرانی
 • پست اتوماتیک نامحدود
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • پنل تنظیمات پیشرفته
 • هدف گذاری دلخواه
 • آمار پیشرفته لحظه ای

3 ماه

140,000 تومان

 • دریافت فالوور واقعی نامحدود
 • فالوورهای کاملا ایرانی
 • پست اتوماتیک نامحدود
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • پنل تنظیمات پیشرفته
 • هدف گذاری دلخواه
 • آمار پیشرفته لحظه ای